VÅR HISTORIA

Under 60-talet vaknade golfintresset i våra trakter. Spela fick man dock göra på Västerviks GK dit Per Dunge och hans golfvänner åkte tidiga lördagsmorgnar. Lennart Palmgård och Pelle Pettersson hade en tid haft funderingar på att ordna en övningsbana vid Tobo Gård. Dessa får kontakt med Dunge och man bestämmer sig för att träffas för att tillsammans diskutera frågan.

1971-05-03 träffas sju golfentusiaster och under en punkt i protokollet kan man läsa "Beslöts att bilda en golfklubb". TOBO GOLFKLUBB såg dagens ljus! Enligt protokollet valdes Pelle Pettersson till ordförande och Lennart Palmgård till sekreterare. Övriga medlemmar var Per Dunge, Palle och Peter Gleisner, Carl-Olof Winqvist och Gunnar Arwedsson. En åker, 100x250 meter, ställs i ordning och det får bli det första övningsområdet. Klippning gjordes för övrigt med handgräsklippare vilket tog flera timmar innan man kunde börja träna.

1974-04-04 beslutades att bygga en 9-hålsbana. Bent Jensens Svalövs Anläggnings AB byggde och arkitekten Douglas Brasier formade de nio hålen. Det investerades 360.000 till banbygget och 150.000 till maskiner. Medlemsantalet var under 100 och mycket eget arbete var en förutsättning för att hålla kostnaderna nere.

1975-07-02 stod 9-hålsbanan färdig. Genom ett gott PR-arbete lyckades man få prins Bertil till Tobo för att inviga 9-hålsbanan den 5 juni 1976. I "invigningsspelet" deltog även bl a Sven Tumba. En stor publik följde intresserat bollarna runt banan.

1978 beslutades att bygga ut banan till 18 hål. Medlemsantalet var nu nästan 400. Bent Jensen fick förnyat förtroende att svara för banutformning och entreprenad till en kostnad av 700.000. Tack vare en sund uppbyggnad av ekonomin och mycket idéellt arbete kunde man bygga ytterligare 9 hål.

1980-09-24 premiärspelades 18-hålsbanan och den 23 maj 1981 invigdes banan av landshövding Erik Westerlind. Vid "invigningsspelet" deltog bl a Bernt Egerbladh och Hagge Geigert. Medlemsantalet var nu uppe i över 450.

Under 80-talet drabbar "golfboomen" även "vår" klubb. Medlemsantalet ökar varje år och är 1990 uppe klart över 1000 medlemmar. Detta medförde att diskussionen av ett klubbhus tog fart och vid årsmötet den 18 januari 1990 togs beslut om ett nytt klubbhus. Det första spadtaget togs av Per Dunge den 1 oktober 1990.

Vid årsmötet i januari 1991 avgick Per Dunge som ordförande efter 17 år! Han efterträddes av Billy Nilsson.

I januari 1991 restes så stommen för nya klubbhuset och den 1 juni var den efterlängtade invigningen. Byggnads-kostnaderna för klubbhuset inkl. inredningar, köksutrustning, parkering och puttinggreen stannade vid 3 miljoner. Mycket tack vare idéellt arbete tillsammans med stora sponsringsinsatser.

Tobo Golfklubb förfogade nu över en komplett golfanläggning som står sig än i dag och säkert många år framöver.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår